SSL beveiliging

SSL BEVEILIGING
Beveiligde SSL verbinding bij Artyco


Het verzenden en achterlaten van persoonlijke gegevens is een vertrouwenszaak. Kopen op afstand valt en staat met `een goed gevoel` Dat wij gepast omgaan met uw gegevens, moge duidelijk zijn.

Om dit te onderstrepen hebben we sinds enige tijd een SSL certificaat. U kunt dat zien aan https in de adresbalk en aan het hangslotje. Als u in de adresbalk op het slotje klikt, ziet u het certificaat en de geldigheidsduur.

        

Beveiligde verbinding (SSL)

Wat is SSL

SSL staat voor Secure Sockets Layer.

SSL is een eenvoudig in te voeren standaardprotocol voor transactieveiligheid. Dit is een gecodeerde link tussen uw domein en de browser van de websitebezoeker. Als deze link eenmaal tot stand is gebracht, zal alle informatie tussen uw server en de browser van de bezoeker vertrouwelijk blijven.

Waarom een SSL beveiligde website

Over het algemeen wordt een SSL verbinding gebruikt om uw website te beveiligen. Met behulp van een SSL certificaat is uw bezoeker er zeker van dat hij op uw website is gekomen, en dat de door hem ingevoerde gegevens niet kunnen worden "afgeluisterd". 
Een SSL Certificaat is eigenlijk een `must` voor elke website waarbij privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld.

Wat is een SSL beveiligde website

Een website welke is beveiligd met een SSL certificaat heeft twee eigenschappen:

  1. 1. Met deze beveiliging is de identiteit van de website gegarandeerd, of beter de identiteit van de organisatie die eigenaar is van de website. 
  2. 2. Het is bedoeld om een "beveiligde verbinding" tot stand te brengen. De informatie die tussen uw pc en de website heen en weer gaat, is niet te lezen of te bewerken door anderen omdat deze versleuteld wordt verzonden.
Artycoteam